Projekti poslovnega svetovanja

 • ELAN d.o.o (zimsko-športna divizija): Prenova procesa izhodne logistike. Faza: Analiza s predlogi ukrepov / projektov.
 • ISOKON d.o.o Popolna prenova logističnega sistema na lokaciji ISOKON. faza: Analiza s predlogi ukrepov / projektov.
 • EKWB d.o.o.: Analiza procesov od razvoja izdelkov do začetka proizvodnje (s poudarkom na planiranju proizvodnje in ravnanju z materiali). faza: Analiza s predlogi ukrepov / projektov
 • TALUM d.d.: Procesna, organizacijska, informacijska in tehnološka vzpostavitev organizacijske enote interne logistike v okviru PE Promet v podjetju Talum d.d. 
 • AQUAFILSLO d.o.o.: Posnetek stanja logističnih procesov s pripravo predlogov ukrepov za izboljšanje poslovanja na področju logistike, Faza: Posnetek stanja in priprava predlogov ukrepov/projektov.
 • BIG BANG d.o.o.: Celovita optimizacija logističnih procesov na lokaciji Big Bang Celje.
 • ELAN d.o.o. (zimsko-športna divizija): Prenova procesa od formiranja zahtevka za kosovnico do kreiranja materialne kosovnice, Faza: Analiza s predlogi ukrepov.
 • MARMOR HOTAVLJE: Vzpostavitev in organizacijska ureditev področja tehnološke in operativne priprave proizvodnje.
 • MARMOR HOTAVLJE:  Izboljševanje produktivnosti proizvodnje z uvedbo sistema 5S v podjetju Marmor Hotavlje, d.o.o.
 • AEROSOL:  »Optimizacija materialnih tokov v podjetju Aerosol d.o.o.
 • ISKRAEMECO: Celovita optimizacija logističnih procesov v podjetju Iskraemeco, d.d. – povečanje produktivnosti proizvodnje +15%.
  Projektu je bila s strani Zbornice poslovno-storitvenih dejavnosti pri GZS podeljena nagrada za najboljši svetovalni projekt v letu 2021 – »Feniks«.
 • ISKRATEL d.o.o.: Celovita analiza procesa oskrbovalne verige od ponudbe do realizacije v družbi Iskratel d.o.o.
 • RADENSKA ADRIATIC d.o.o. – TOVARNA RADENSKA: Zasnova optimalnega modela logistike gotovih izdelkov v sistemu Radenska d.o.o.
 • RADENSKA ADRIATIC d.o.o. – STUDENAC d.o.o., HRVAŠKA: Zasnova optimalnega modela logistike gotovih izdelkov v sistemu Radenska d.o.o.
 • HIDRIA d.o.o.; HIDRIA MOVENT: Zasnova optimalnega modela interne logistike v družbah EV PLANT in MOVENT.
 • HIDRIA d.o.o.; HIDRIA MOVENT: Vzpostavitev učinkovitega proizvodnega in logističnega sistema po konceptu svetovne proizvodne prakse (World Class Manufacturing), Faza: posnetek stanja.
 • ISKRAEMECO d.d: Celovita optimizacija procesov obdelave naročil v podjetju Iskraemeco, d.d. faza: Posnetek procesov in usmeritve.
 • ADRIA MOBIL d.o.o.: Projektna podpora ob urejanju procesov od naročila do dobave.
 • VIGROS d.o.o.: Celovita ureditev logistike v podjetju VIGROS d.o.o.
 • EHO d.o.o.: Vzpostavitev učinkovitega proizvodnega sistema po konceptu svetovne proizvodne prakse (World Class Manufacturing), faza: Priprava celovitega predloga ukrepov ob selitvi na novo lokacijo.
 • ELAN, d.o.o.: Izboljševanje pretočnosti proizvodnega sistema s pomočjo razvoja in uvedbe učinkovitega sistema terminiranja proizvodnje.
 • BTC Logistika: Reorganizacija upravljavskega sistema s ciljem boljše komunikacije s stranko in večjo učinkovitostjo upravljanja v podjetju BTC Logistika.
 • KOVINOPLASTIKA LOŽ, d.o.o.: Izboljšanje proizvodne produktivnosti in učinkovitosti z izboljšanjem sistema operativne priprave proizvodnje, faza: »Posnetek stanja in priprava predloga celovite proizvodnega in logističnega sistema«.
 • ELAN d.o.o.: Izboljšanje proizvodne produktivnosti in učinkovitosti s sistematičnim izboljševanjem kritičnih delovnih mest in sistema operativne priprave proizvodnje – povečanje produktivnosti proizvodnje +20%.
 • PODGORJE d.o.o., Šentjernej (Regijska gazela 2019): Odličnost vodenja, razvoj metod in tehnik – povečanje produktivnosti proizvodnje +10%.
 • LOTRIČ MEROSLOVJE d.o.o.: Izboljšanje učinkovitosti poslovanja v podjetju Lotrič meroslovje d.o.o.
 • ELAN, d.o.o.: Analiza in definiranje razvojne strategije logistike GI v družbi ELAN 2016-2020.
 • ISKRA MEHANIZMI, d.o.o.: Optimizacija procesa oskrbovanja strojev, faza: Posnetek stanja in priprava predlogov ukrepov za izboljšave.
 • TAJFUN LIV d.o.o.: Vzpostavitev stalnega napredka v proizvodnji in logistiki družbe Tajfun Liv.
 • ISOKON d.o.o.: Celovita ureditev logistike v podjetju ISOKON d.o.o., faza: Posnetek stanja in priprava predloga celovite ureditve logistike.
 • PIVKA PERUTNINARSTVO d.d.: Ocena stanja in priprava predloga za izboljšave v podjetju Pivka perutninarstvo d.d.
 • KOBAL TRANSPORTI d.o.o.: Ocena stanja in priprava predloga za izboljšave v podjetju Kobal Transporti d.o.o.
 • KOBAL TRANSPORTI d.o.o.: Organizacija dela v servisni delavnici in Organizacija ter konceptna postavitev »Cross Docking« skladišča.
 • KOBAL TRANSPORTI d.o.o.: Organizacija dela v čistilnici Čisto belo, Faza: izvedba – povečanje produktivnosti +10%.
 • ELAN, d.o.o.: Izboljševanje učinkovitosti proizvodnje po vzoru »World Class Manufacturing« v podjetju ELAN, d.o.o.-zimsko-športna divizija, faza: »Izvedba« – povečanje produktivnosti proizvodnje +15%.
 • ELAN, d.o.o.: Izboljševanje učinkovitosti proizvodnje po vzoru »WorldClassManufacturing« v podjetju ELAN, d.o.o.-zimsko-športna divizija, faza: Posnetek stanja in priprava celovitega predloga izboljšav – povečanje produktivnosti proizvodnje +15%.
 • SIGR Bizjak d.o.o.: Optimizacija poslovanja v skupini podjetij SIGR Bizjak d.o.o., faza: »Izvedba«.
 • SIGR Bizjak d.o.o.: Optimizacija poslovanja v skupini podjetij SIGR Bizjak d.o.o., faza: Posnetek stanja in priprava predloga izboljšav.
 • PIVOVARNA LAŠKO d.d.: Izdelava poglobljenega posnetka stanja in celovite analize šibkih točk sistema distribucije na trgu HORECA v poslovnem sistemu Pivovarna Laško d.d.
 • CO_EFFICIENT: Izvedba aktivnosti vzpostavitve živega laboratorija za doseganje energetske učinkovitosti na področju logistike.
 • PODGORJE d.o.o., Šentjernej (Regijska gazela 2019): Razvoj koncepta FLEXIBILNE PROIZVODNJE (v smislu prilagodljivosti in fleksibilnosti pri manjših serijah) v podjetju Podgorje d.o.o. Šentjernej – povečanje produktivnosti proizvodnje +15%.
 • SEMENARNA LJUBLJANA d.d.: Izboljševanje učinkovitosti logistike v podjetju Semenarna Ljubljana, d.d., faza: Posnetek stanja in priprava predloga izboljšav.
 • ADRIA DOM d.o.o.: Projekt optimiranja delovnih operacij in priprava predloga novih normativov v družbi Adria Dom d.o.o.
 • ADRIA DOM d.o.o. (SunRoller Adriatica): Sodelovanje v projektu reorganizacije in modernizacije družbe.
 • SUNROLLER ADRIATICA d.o.o.: Projekt razvoja procesov operativnega planiranja proizvodnje, nabave in logistike v podjetju SunRoller Adriatica, d.o.o.
 • PODGORJE d.o.o., Šentjernej: Razvoj in uvedba metode 5S za izboljševanje učinkovitosti proizvodnje po vzoru »vitke proizvodnje« v podjetju Podgorje d.o.o. Šentjernej. – povečanje produktivnosti proizvodnje +15%.
 • SUNROLLER ADRIATICA d.o.o. (Nominacija za »Regijsko gazelo 2011«).: Izboljševanje učinkovitosti proizvodnje po vzoru »World Class Manufacturing« – povečanje produktivnosti proizvodnje +15%.
 • ADRIA MOBIL d.o.o.: Izboljševanje učinkovitosti proizvodnje po vzoru »World Class Manufacturing« v podjetju Adria Mobil d.o.o. – Povečanje produktivnosti proizvodnje +15%.
  Projekt je v Zbornici za management consulting Slovenije dobil nagrado za najboljši svetovalni projekt v letu 2012 – »Constantinus Slovenija«, na mednarodnem nivoju za nagrado »Constantinusinternational«pa je dosegel 8. mesto
 • TKK d.o.o.: Prenova logističnih poslovnih procesov, sodelovanje pri informatizaciji logističnih procesov.
 • SŽ Centralne delavnice: Zasnova za tehnološko – tehnično ureditev logistike na lokaciji Ljubljana.
 • PLASTIKA SKAZA d.o.o.: Študija: Tržni plasma fermentacijske posode.
 • PLASTIKA SKAZA d.o.o.: Reorganizacija zunanjih in notranjih procesov logistike.
 • PLASTIKA SKAZA d.o.o.: Vzpostavitev logističnega sistema 3PL (outsourcinga).
 • FINANČNE INSTITUCIJE: Procesi projektnega managementa; poslovni proces poenostavitve carinskih postopkov
 • ….

Projekti sofinancirani s strani EU:

 • Izdelava digitalne strategije (VAV9-2021): Izdelane digitalne strategije za 12 podjetij.
 • Podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc 2019/20: Salus veletrgovina d.o.o., Elan d.o.o.,…
 • Prenova poslovnih procesov, procesni vavčer 2020: Total d.o.o., Vitrans d.o.o., Roletarstvo Bayer d.o.o., Commex d.o.o., Enigma d.o.o.,..
 • Izdelava digitalne strategije (VAV9-2019): Enigma d.o.o., Farmel d.o.o., Janko Team d.o.o., Roletarstvo Bayer d.o.o., Total d.o.o., …
 • Prenova poslovnih procesov, procesni vavčer 2017: Trival d.o.o., SIGR d.o.o., Resalta d.o.o.,…
 • Podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc 2017/18: Podgorje d.o.o., I-les d.o.o., Tabakum d.o.o., Trival kompoziti d.o.o., Mesarstvo Hočevar d.o.o., Roletarstvo Bayer d.o.o., Commex d.o.o.,..
 • Tržne raziskave tujih trgov: Gazvoda transport d.o.o., Intertour d.o.o., MR2 d.o.o., Vitrans d.o.o., Majde d.o.o., Roletarstvo Bayer d.o.o., Janko team d.o.o., Magma media d.o.o.
 • Več kot 10 različni projektov in organiziranja dogodkov v okviru projektov, ki so financirani iz evropskih virov.

Projekti energetskega svetovanja

 • OC IMP klima d.o.o.: Posnetek stanja na energetskem področju z oceno energetskih potencialov in prihrankov.
 • JOB CENTER d.o.o.: Analiza stanja in ocena energetskih potencialov in prihrankov.
 • JOB CENTER d.o.o.: Priprava vloge za pridobitev subvencije, izdelava investicijske dokumentacije za energetsko sanacijo poslovnega objekta z energetsko učinkovitimi ukrepi ter pridobitev sredstev Eko sklada.
 • LOTRIČ MEROSLOVJE d.o.o.: Analiza stanja za oceno energetskih prihrankov.
 • LOTRIČ MEROSLOVJE d.o.o.:  Priprava vloge za pridobitev subvencije, izdelava investicijske dokumentacije za energetsko sanacijo poslovnega objekta z energetsko učinkovitimi ukrepi ter pridobitev sredstev Eko sklada.
 • PODGORJE d.o.o., Šentjernej (Regijska gazela 2019): Analiza stanja  in izdelava investicijske dokumentacije za energetsko učinkovit ukrep v poslovnem procesu.
 • PODGORJE d.o.o., Šentjernej (Regijska gazela 2019.:  Priprava Vloge za pridobitev subvencije za energetsko učinkovitost poslovnega procesa ter pridobitev sredstev Eko sklada.
 • PRIGO d.o.o.:  Analiza stanja na energetskem področju z oceno energetskih potencialov in prihrankov.
 • PRIGO d.o.o.: Priprava Vloge za pridobitev subvencije, izdelava investicijske dokumentacije za sončni elektrarni na poslovnih objektih ter pridobitev sredstev Ministrstva za infrastrukturo.
 • TELPROM d.o.o.:  Analiza stanja na energetskem področju z oceno energetskih potencialov in prihrankov.
 • TELPROM d.o.o.: Priprava Vloge za pridobitev subvencije, izdelava investicijske dokumentacije za energetsko sanacijo poslovnega objekta z energetsko učinkovitimi ukrepi ter pridobitev sredstev Eko sklada.
 • TELPROM d.o.o.: Povečavanje energetske učinkovitosti v IT procesih.  Priprava Vloge za pridobitev subvencije za energetsko učinkovitost poslovnega procesa ter pridobitev sredstev Eko sklada.
 • EUROBOX d.o.o.:  Analiza stanja na energetskem področju z oceno energetskih potencialov in prihrankov
 • EUROBOX d.o.o.: Priprava izhodišč za izvedbo Energetskega pogodbeništva
 • Javno povabilo »Procesne izboljšave v letu 2017 – 2018«: Izdelava posnetka stanja na energetskem področji z grobimi ocenami energetskih prihrankov za 21 podjetij.