Projekti poslovnega svetovanja

 • EHO d.o.o.: Vzpostavitev učinkovitega proizvodnega sistema po konceptu svetovne proizvodne prakse (World Class Manufacturing), FAZA 1: Priprava predloga ukrepov ob selitvi na novo lokacijo;
 • BTC Logistika: Reorganizacija upravljavskega sistema s ciljem boljše komunikacije s stranko in večjo učinkovitostjo upravljanja v podjetju BTC Logistika;
 • Prigo d.o.o.: Idejni projekt izgradnje skladiščnih zmogljivosti za izvajanje 3PL logističnih storitev na ciljnem trgu;
 • Podgorje d.o.o., Šentjernej: Odličnost vodenja, razvoj metod in tehnik
 • Lotrič Meroslovje: Izboljšanje učinkovitosti poslovanja v podjetju Lotrič meroslovje d.o.o.;
 • ELAN, d.o.o.: Analiza in definiranje razvojne strategije logistike GI v družbi ELAN 2016 – 2020;
 • Kobal transporti d.o.o.: Povečevanje produktivnosti in organizacija dela po sistemu 5S v podjetju Čisto belo d.o.o.;
 • Prigo podjetje za transport, gradbeništvo in trgovino, d.o.o., Brezovica: Analiza stanja in obrata zalog in priprava predloga ukrepov za izboljšanje v podjetju Prigo d.o.o.;
 • Iskra MEHANIZMI, d.o.o.: Optimizacija procesa oskrbovanja strojev, faza – posnetek stanja in priprava predlogov ukrepov;
 • Tajfun LIV: Vzpostavitev stalnega napredka v proizvodnji in logistiki družbe Tajfun Liv;
 • ISOKON d.o.o.: Celovita ureditev logistike v podjetju Isokond.o.o. , faza – »Posnetek stanja in priprava predloga celovite ureditve logistike«;
 • Pivka perutninarstvo: Ocena stanja in priprava predloga za izboljšave v podjetju Pivka perutninarstvo d.d.;
 • Kobal transporti d.o.o.: Ocena stanja in priprava predloga za izboljšave v podjetju Kobal Transporti d.o.o.;
 • Kobal transporti d.o.o.: Organizacija dela v servisni delavnici in Organizacija ter konceptna postavitev »Cross Docking« skladišča;
 • ISOKON d.o.o.: Celovita ureditev logistike v podjetju Isokon d.o.o., faza – »Posnetek stanja in priprava predloga celovite ureditve logistike«
 • ELAN, d.o.o.: Izboljševanje učinkovitosti proizvodnje po vzoru »WorldClassManufacturing« v podjetju ELAN, d.o.o.-zimsko-športna divizija;
 • SIGR Bizjak: Optimizacija poslovanja v skupini podjetij SIGR Bizjak d.o.o.;
 • Pivovarna Laško: Izdelava poglobljenega posnetka stanja in celovite analize šibkih točk sistema distribucije na trgu HORECA v poslovnem sistemu Pivovarna Laško d.d.;
 • CO_EFFICIENT »Izvedba aktivnosti vzpostavitve živega laboratorija za doseganje energetske učinkovitosti na področju logistike«;
 • Podgorje d.o.o., Šentjernej: Razvoj koncepta FLEXIBILNE PROIZVODNJE (v smislu prilagodljivosti in fleksibilnosti pri manjših serijah) v podjetju Podgorje d.o.o. Šentjernej;
 • ELAN d.o.o.: Izboljšanje proizvodne produktivnosti in učinkovitosti s sistematičnim izboljševanjem kritičnih delovnih mest in sistema operativne priprave proizvodnje Izboljšanje proizvodne produktivnosti in učinkovitosti s sistematičnim izboljševanjem kritičnih delovnih mest in sistema operativne priprave proizvodnje;
 • Kovinoplastika Lož, d.o.o.: Izboljšanje proizvodne produktivnosti in učinkovitosti z izboljšanjem sistema operativne priprave proizvodnje, faza – »Posnetek stanja in priprava predloga celovite ureditve logistike«;
 • Adria Dom d.o.o.,: »Projekt optimiranja delovnih operacij in priprava predloga novih normativov v družbi Adria Dom d.o.o.«;
 • Izboljševanje učinkovitosti logistike v podjetju Semenarna Ljubljana, d.d. – Faza: Posnetek stanja;
 • ELAN, d.o.o.: Izboljševanje učinkovitosti proizvodnje po vzoru »WorldClassManufacturing« v podjetju ELAN, d.o.o.-zimsko-športna divizija – Faza: Posnetek stanja;
 • Adria Dom (SunRoller Adriatica): Sodelovanje v projektu reorganizacije in modernizacije družbe;
 • SunRoller Adriatica: Projekt razvoja procesov operativnega planiranja proizvodnje, nabave in logistike v podjetju SunRoller Adriatica, d.o.o.;
 • Podgorje d.o.o., Šentjernej: Razvoj in uvedba metode 5S za izboljševanje učinkovitosti proizvodnje po vzoru »vitke proizvodnje« v podjetju Podgorje d.o.o. Šentjernej;
 • SunRoller Adriatica: Izboljševanje učinkovitosti proizvodnje po vzoru »WorldClassManufacturing«;
 • Adriamobil: Izboljševanje učinkovitosti proizvodnje po vzoru »WorldClassManufacturing« v podjetju Adria mobild.o.o. – vodja projekta, izvajalec
  Projekt je v Zbornici za management consulting Slovenije dobil nagrado za najboljši svetovalni projekt v letu 2012»Constantinus Slovenija«, na mednarodnem nivoju za nagrado »Constantinusinternational«pa je dosegel 8. mesto
 • TKK – prenova logističnih poslovnih procesov, sodelovanje pri informatizaciji logističnih procesov;
 • SŽ Centralne delavnice: Zasnova za tehnološko – tehnično ureditev logistike na lokaciji Ljubljana;
 • Plastika Skaza – študija: Tržni plasma fermentacijske posode;
 • Plastika Skaza – reorganizacija zunanjih in notranjih procesov logistike;
 • Plastika Skaza – vzpostavitev 3PL (outsourcinga);
 • Finančne institucije – procesi projektnega managementa; poslovni proces poenostavitve carinskih postopkov;
 • Več kot 100 različni projektov in organiziranja dogodkov v okviru projektov, ki so financirani iz evropskih virov.