Kadrovska prestruktura, sistem nagrajevanja in odličnost vodenja

Sistematičen pristop k dolgoročni nadgradnji sistema vodenja družbe, ki je usmerjen v izboljšanje ključnih indikatorjev poslovanja.

Celovit pristop pomeni sistematično oceno vodstvenih sposobnosti posameznikov in sistema vodenja kot celote, v nadaljevanju pa pripravo in IZVEDBO ukrepov za izboljšanje.

Ukrepi temeljijo na vodstvenih kompetencah in potrebah, ki izhajajo iz panoge in poslovanja družbe in vključuje nadgradnjo ali vzpostavitev sistema nagrajevanja, usposabljanja zaposlenih, ključnih indikatorjev družbe in ukrepov za izboljšanje le teh.

Lastnosti:

  • Celovita presoja sistema vodenja
  • Celovita presoja vodstvenega osebja
  • Oblikovanje programov usposabljanja s ciljem izboljšanja ključnih kazalnikov poslovanja
  • Izvedba programov usposabljanja

Koristi:

  • Celovit projektni pristop
  • Ciljna nadgradnja sistema vodenja
  • Nadgradnja vodstvenih znanj in kompetenc pri opazovani vodstveni strukturi
  • Izboljšani odvisni kazalniki poslovanja