Svetovalci / partnerji

Podjetje 3 Projekt nudi storitve s področja upravljanja in izboljševanja posameznih poslovnih funkcij, upravljanje projektov in upravljanje podjetij!
Naši svetovalci in partnerji so strokovno usposobljeni, predvsem za proizvodnjo, logistiko in razvoj.

Igor Žula

je direktor in lastnik podjetja 3 Projekt d.o.o. Verjame v ljudi, v njihove sposobnosti in željo, da stvari premikajo na boljše. Vsi njegovi projekti temeljijo na tem prepričanju, zato je jedro delovanja maksimalna vključenost zaposlenih na vseh nivojih podjetij.

Deluje kot izrazito ciljno usmerjen poslovni svetovalec in je odličen poznavalec proizvodnih in logističnih sistemov, saj je v industriji neposredno prisoten že od začetka kariere. Je izkušen projektni vodja, poznavalec informacijskih sistemov, organizacijskih modelov in metodologij za stalno izboljševanje poslovnih procesov.

Znanje in izkušnje, ki si jih je pridobil pri projektih prenove poslovnih procesov, 20 ključev, pospeševanja napredka, implementacij različnih informacijskih rešitev in drugih projektih poslovne narave je združil v lastno metodo 5 Δ ®, s katero danes uspešno spreminja podjetja na boljše.

Sodeluje na različnih poslovnih, evropskih in regijskih projektih. Je pogost predavatelj na poslovnih seminarjih, delavnicah in okroglih mizah. Hkrati je predsednik Slovenskega logističnega združenja in gostujoči strokovnjak na fakulteti za logistiko.

Tadej Pojbič

Tadej Pojbič

Inženir Logistike je 25 letne izkušnje nabiral v različnih podjetjih od referenta do člana uprave in direktorja podjetja.

Od leta 2013 direktor podjetja OPTILOG d.o.o., kot svetovalec za področje Oskrbovalnih verig, logistike, optimizacije ter prenove vseh vrst procesov kot tudi avtomatizacije skladiščnih procesov. Istočasno tudi uradni svetovalec EBRD-ja in član nadzornega sveta Adrie Airways.

Od leta 2008-2013 Direktor logistike in kasneje izvršni direktor za Logistiko in Nabavo v Engrotuš d.d. Leta 2010 skupaj z ekipo zaključil avtomatizacijo logističnih procesov v centralnem skladišču Engrotuša d.d., kar še danes zagotavlja Engrotuš-u optimalne stroške na enoto pripravljenega in dostavljenega blaga, za kar je leta 2012 prejel nagrado Logist leta s strani Slovenskega Logističnega Združenja.

2002-2005 v podjetju Maersk Adria, kot komercialni direktor za področje Slovenije,Hrvaške ter Bosne in Hercegovine, odgovoren za razvoj trgov in povezavo feeder ladij z matičnimi pristnišči.

Leta 2005-2008 postal duirektor podjetja Maersk Logistics d.o.o. za celotno regijo balkana, kjer je bil odgovoren za prodajo storitev in nadgradnjo logističnih procesov za obstoječe globalne stranke, pridobivanje novih, kot tudi podporna funkcija Maersk Line. Leta 2006 ustanovil Maersk Logistics doo na Hrvaškem za pokrivanje Hrvaškega in Bosanskega trga. 2007 zagotovil prve direktne zbirne linije za luko Koper iz 42 različnih luk na dalnjem vzhodu.

Poklicno pot začel 1993-2002 na Intereuropi d.d., Filiala Brnik, kjer je kot referent za avio pošiljke skrbel za prevzem in odpremo pošiljk. Leta 1996 napredoval v Filialo Ljubljana kot vodja izvoznega referata, samostojni organizator transporta in kasneje kot vodja Izvoznega oddelka.

Robert Biček

Robert Biček

Ima dolgoletne izkušnje s področja vodenja, nadzora in upravljanja podjetij, predvsem s področja logistike. Od leta 2014 je upravitelj v insolvenčnih postopkih ter član upravnega odbora Slovenskega logističnega združenja.

V obdobju 2011-2015 je bil zaposlen v družbi Slovenski državni holding, d.d., zadolžen za upravljanje naložb s področja transporta, energetike, financ in družb v težavah. Pred tem je bil predsednik uprave logističnega holdinga ACK, d.d., ki je združeval logistične storitve prevoza malih pošiljk (TNT), letalskega transporta, zbirnih pošiljk (DACHSER), skladiščenja, prevoza po železnici (Fersped, d.d.), pomorske agencije in špedicije (Adria cargo Koper, d.o.o.) ter prevoza blaga z lastnimi ladjami.

V predhodnem obdobju se je ukvarjal predvsem z analiziranjem in vrednotenjem podjetij, ki so se lastninsko preoblikovala. Vzpostavljeni sistem informacij, ki so bile pomembne za odločanje o nakupih podjetij je omogočil oblikovanje enega najboljših potrfeljev naložb v Republiki Sloveniji.

Ima bogate izkušnje s področja financ, ekonomike, kontrolinga, računovodstva, prodaje, organizacije in informatizacije poslovanja, tržne strategije, kot tudi drugih poslovodnih funkcij (človeški viri, upravljanje podjetij, poznavanja predpisov povezanih s poslovanjem), ki so nujna za celovito poslovanje v vsaki sodobno upravljani družbi.

Največji uspeh podjetja je ustvariti kakovosten in motiviran tim, ki raste na lastnih uspehih in svoje člane neprestano spodbuja k izboljšavam. Vsakemu managerju je tako največji izziv how to handle things through people.

Robert Ličen

Sem doktor socioloških znanosti (2016) – Motivacijski dejavniki srednjega managementa v Slovniji- in magister ekonomskih znanosti (2000) – EF v Ljubljani smer Poslovodenje in organizacija. Pred tem sem leta1994 diplomiral na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, smer splošni management.

Po diplomi sem se zaposlil v Tobačni Ljubljana, kjer sem deloval v letih 1994 do 2001. Leta 2001 sem je zaposlil v podjetju Akrapovič d,o.o, kot Glavni izvršni direktor družbe. Pod mojim vodstvom smo takratno obrtniško delavnico preoblikovali v sodobno podjetje, za kar sem leta 2005 dobil nagrado Združenja manager – Mladi manager leta 2005. Leta 2006 sem se zaposlil kot Predsednik uprave Steklarna Rogaška in z ekipo izpeljal sanacijo podjetja, za kar sem dobil nagrado Managerski izziv leta 2007 v Kriznem vodenju. Po končani sanaciji sem se leta 2007zaposlil kot pomočnik predsednika uprave Gorenja. Leta 2009 sem odprl svoje svetovalni podjetje Profit Plus d.o.o. , kjer kot coach, mentor in predavatelj izobražujem podjetnike in managerje na področju vodenja, organizacije in procesov. V začetku leta 2017 sem ustanovil Podjetniški center Pegasus, Zavod za povezovanje in izobraževanje podjetnikov, saj sem pri svojem vsaj deset letnem delu s podjetniki ugotovil, da podjetniki nujno potrebujejo center, ki bi temeljil na pozitivnih vrednotah, znanju in povezovanju ter jim nudil celostno podporo pri njihovem razvoju.

Sem tudi kolumnist, aktivni stalni udeleženec različnih mednarodnih konferenc s področja vodenja in družinskih podjetij in pisec več kot sto strokovnih člankov v raznih publikacijah.

Poleg tega sem bil nadzornik v podjetjih: Luminus (predsednik NS), Peko (predsednik NS), SID Banki (član NS in član revizijske komisije), Savi (podpredsednik NS in predsednik revizijske komisije) in v DARSu (predsednik NS), sedaj sem član NS Hranilnice Lon. Sem član Rotary kluba Ljubljana Grad.

Nejc Zafran

Študij je kot najboljši študent v letniku zaključil na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in pridobil naziv mag. posl. ved. Tekom študija je bil član usmerjevalne komisije za program management, obenem pa je prejel številne nagrade med katerimi najbolj izstopa priznanje za izjemne študijske dosežke.

Izkušnje ima tako iz transportno logistične kot tudi proizvodnje in storitvene panoge. Sodeloval je pri več evropskih projektih, kjer je pridobil neprecenljive izkušnje s projektnega managementa. Je tudi certificiran ISO 9001:2015 notranji presojevalec. Izkušnje mu omogočajo odlično povezovanje in razumevanje potreb partnerjev, kar omogoča usklajeno in učinkovito delovanje usmerjeno na doseganje ciljev. Poleg področja logistike je osredotočen predvsem na področje nabave, kjer sodeluje s podjetjem CIRTUO GmbH ter na področje oblikovanja organizacije, s temelji na organizacijskem in procesnem pristopu. Veseli ga tudi delo s standardi ISO ter standardom poslovne odličnosti.

Na svoji poti se redno udeležuje izobraževanj. Svoja znanja in kompetence s področij nabave in logistike redno nadgrajuje s članstvom v Združenju nabavnikov Slovenije, kjer je tudi član strokovnega sveta ter v Slovenskem logističnem združenju. Je tudi član mednarodnega častnega združenja Beta Gamma Sigma.

Mitja Aš

V 20 letih dela na vodstvenih položajih je opravljal funkcije, generalnega direktorja, izvršnega direktorja, kriznega manegerja, direktorja prodaje, ustanovitelja podjetja,… Je ekonomist s končanim podiplomskim študijem specializacije managementa. Ima ogromno praktičnih izkušenj iz področja vodenja podjetij, prodaje, nabave, strategije in planiranja ter reorganizacije in optimizacije procesov v podjetju. Veliko izkušenj ima tudi na področju podjetništva, saj je v Sloveniji in tujini ustanovil kar nekaj uspešnih podjetji.

Poslovno svetovanje in izobraževanje, Mitja Aš s.p., ustanovitelj in lastnik; Trival kompoziti d.o.o., generalni direktor; Lipis d.o.o., izvršni direktor; Modularne hiše d.o.o., lastnik in direktor; M mobil d.o.o., prokurist; Tisno turist d.o.o., lastnik in direktor; Adria Dom d.o.o. (nominacija za Gazelo), generalni direktor; Lipov gaj d.o.o., solastnik in direktor;  Mias d.o.o., lastnik in direktor; Adecco H.R. d.o.o., direktor PE; Adecco H.R. d.o.o., direktor Adecco Automotive; Bartog d.o.o.: direktor prodaje,…

Franci Pušenjak

deluje kot poslovni svetovalec in ima več kot 35 letne izkušnje na področju svetovanja in načrtovanja novih procesov v podjetjih. Je lastnik in direktor lastnega svetovalnega podjetja LOMA consulting d.o.o. Ljubljana. Sodeloval je v izgradnji številnih logističnih centrov doma in v tujini, kot specialist za organizacijo, optimizacijo procesov in stalni napredek.

Preučeval je različne organizacijske modele v praksi in teoriji in jih tudi uspešno uvedel v poslovne sisteme mnogih slovenskih podjetij. Poleg logistike se ukvarja s procesi nabave, trženja in proizvodnje. Ti procesi v vsakem podjetju spadajo med zahtevnejše, kompleksne in stroškovno občutljive.

Osnova pristopa je LEAN koncept, sicer pa gradnja in izboljševanje poslovnih procesov terja inovativne zamisli in pristope, ki jih je avtor vgrajeval v mnoge projekte slovenskih podjetij. Znanje je pridobival v odličnih interdisciplinarnih timih ter preko povzemanja najboljše prakse v razvitih poslovnih okoljih Evrope in ZDA. Je član zbornice za management consulting, Ljubljana, slovenskega logističnega združenja in še nekaterih strokovnih asociacij v Sloveniji! Franci je višješolski predavatelj, svoje izkušnje pa prenaša na druge tudi na mnogih seminarjih, posvetih in izobraževalnih dogodkih doma in v tujini.

Igor Hudin

Sem diplomirani univerzitetni ekonomist smeri poslovna informatika. Po končanem študiju poslovne informatike sem delal praktično na vseh področjih informacijsko komunikacijske  tehnologije. Tako se je moja kariera pričela s poglabljanjem strokovnega znanja in pridobivanju izkušenj na področju informatike kot programer, kasneje sistemski inženir na IBM okolju v Impolu Slovenska Bistrica. V okviru družbe TAM d.d. sem aktivno sodeloval pri prestrukturiranju podjetja, kjer sem najprej vodil odvisno družbo TAM Informatika in sistemska logistika  d.d. Tukaj so prišle do izraza moje kreativne sposobnosti. Zasnoval sem kar nekaj povsem novih storitev, ki so se pri odjemalcih dobro prijele. Kariero sem nadaljeval v Pošti Slovenije, kjer sem organiziral informatiko. Bil sem pobudnik novih storitev, elektronskih storitev, kjer sem jih obdelal najprej s strateškega, taktičnega, potem še operativnega vidika in jih spravil v življenje. Vodil sem program projektov »Pošta na zvezi«, kjer sem postavil elektronske storitve (izdajatelj digitalnih potrdil, nadomestni center, Moja pošta, Poslovna pošta, elektronski arhiv, sistem elektronskega vročanja države do državljanov G2C in C2G). Za tovrstne dosežke sem bil nagrajen s CIO leta, kot prvi v Sloveniji. Po zaslugi sodobnih elektronskih storitev se je tudi prepoznavnost Pošte Slovenije, kot sodobnega podjetja, bistveno izboljšala.

Od leta 2009 delam v svetovalnem podjetju 3 Logit d.o.o., kjer kot svetovalec, mentor in vodja projektov delujem na področju informatizacije, vodenja in digitalne preobrazbe. Za mano je kar nekaj večjih odmevnih projektov prenov bančnih informacijskih sistemov. V zadnjem času  se intenzivno posvečam digitalni preobrazbi, iskanju prebojne moči podjetij in tako izkoriščam svoj kreativni potencial. Posebej močan sem v ugotavljanju razvojnih perspektiv informacijskih sistemov v povezavi z digitalno preobrazbo.

Sem član Slovenskega društva Informatika; zaslužni član Who’s Who Historical Society za leti 2003 in 2004 na osnovi poklicnih dosežkov; član Slovenskega logističnega združenja (Evropskega združenja za promet, transport in poslovno logistiko).