ISKRAEMECO JE PRIDOBIL EVROPSKA SREDSTVA ZA RAZVOJNI PROJEKT DIGITALIZACIJE »DIGITALNI DVOJČEK ZA DIGITAL LEAN«

Iskraemeco in njegovo podjetje GL Charge sta v okviru konzorcija še štirih partnerjev (ADD, Iskra AMS, 3 Projekt, Q-Mins) prejela subvencijo za izboljšanje notranjih procesov s pomočjo vitkih strategij, ki bodo narejene na podlagi vitkih storitev analize podatkov.

Digitalni dvojček za Digital Lean je projekt, na katerega se je Iskraemeco kot vodilni konzorcijski partner prijavil na razpisu za Digitalno transformacijo podjetij in ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Iskraemecov najpomembnejši partner, s katerim bodo sodelovali pri vzpostavitvi novega poslovnega modela, je podjetje ADD.

Projekt je del Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira Mehanizem za okrevanje in odpornost. Cilj načrta je ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije COVID-19 ter zagotoviti, da bo gospodarstvo in družba bolj trajnostna, odpornejša ter bolje pripravljena na izzive in priložnosti zelenega in digitalnega prehoda.

V svetu, ki je vse bolj povezan, podjetja potrebujejo mnogo več kot pametnejše števce – potrebujejo izkušena, predana podjetja, ki jim lahko pomagajo pri upravljanju podatkov in podatkovnih tokov. S svojimi rešitvami v podjetju Iskraemeco želijo še naprej graditi na globalno trajnostnih politikah in uresničevati svojo strategijo trajnostnega razvoja ter svojim strankam ponuditi celovite energetske in vodne rešitve, strokovno znanja o internetu stvari (IoT) in digitalizacijo pretoka podatkov.

Digitalizirane rešitve, ki temeljijo na načelih interneta stvari, podatkovnih jezer in pametnih mest, namreč podjetjem zagotavljajo potrebne podatke za upravljanje rabe energije in optimizacijo stroškov, poleg tega pa pomagajo potrošnikom, da ravnajo bolj trajnostno in tako znatno znižajo svoje račune za energijo.

V okviru projekta digitalne transformacije konzorcija bo v podjetje Iskraemeco uvedenih osem naprednih digitalnih tehnologij, ki se bodo med seboj prepletale:

  1. Robotika in avtomatizacija procesov,
  2. Internet stvari,
  3. Umetna inteligenca za preobrazbo odločevalskih sistemov,
  4. Blockchain tehnologije/tehnologije distribuiranih zapisov,
  5. Digitalni dvojčki (proizvodnje in znanja),
  6. Vele podatki,
  7. AR/VR,
  8. 3D tiskanje.

Z razvojem digitalnega dvojčka bodo v Iskraemecu lahko spremljali poslovne učinke digitalne preobrazbe na podlagi rezultatov, merjenih z LEAN parametri. Glavna prednost projekta je izboljšanje tako notranjih kot tudi zunanjih procesov Iskraemeca po celotni verigi (dobavitelj –
Iskraemeco – kupec). Skupaj s konzorcijskim tehnološkim partnerjem bodo to nadgradili v nov poslovni model in nove storitve tipa XaaS (Anything as a Service) ter ustvarili platformo digitalnega dvojčka, pametno analitiko za umetno inteligenco in vizualizacijo podatkov, največkrat na podlagi zajema podatkov interneta stvari. 

VABILO NA NOVINARSKO KONFERENCO

Usklajevalnemu sestanku konzorcijskih partnerjev bo sledila kratka novinarska konferenca, na kateri vam bodo predstavniki podjetij, skupaj s pristojnim izvajalskim ali nosilnim organom, koordinacijskim organom ter predstavništvom EK v Sloveniji, bolj natančno predstavili strategijo razvojnega projekta DT4DL. Novinarska konferenca bo potekala v ponedeljek, 17. januarja ob 11.05, v prostorih Iskraemeca.

Prosimo vas, da nam do četrtka, 12. januarja 2022, do 12. ure potrdite svojo udeležbo.

O Iskraemecu

Iskraemeco že več kot sedem desetletij zagotavlja kakovostne izdelke, rešitve in celovite storitve, ki omogočajo učinkovito rabo vode in energije. Osredotočamo se na tehnologije in koncepte za spodbujanje razvoja novih inovativnih izdelkov, rešitev in storitev, potrebnih za posodobitev omrežja in upravljanje voda, ter za pomoč našim strankam na poti njihove digitalne preobrazbe.
Strankam nudimo vsa orodja, ki jih potrebujejo za učinkovito upravljanje porabe, napovedovanje povpraševanja in optimizacijo stroškov. Pomagamo tudi potrošnikom, da delujejo bolj trajnostno.

Iskraemeco je globalno podjetje, prisotno v številnih državah po vsem svetu. Leta 2007 se pridružil skupini Elsewedy Electric in s tem pridobil dragocenega poslovnega partnerja ter priložnosti za rast in razvoj.

Za več informacij o Iskraemecu obiščite www.iskraemeco.com.

Kontakt za medije
Iskraemeco

Smilja Dolgan Paternoster
Smilja.DolganPaternoster@iskraemeco.com

Iskraemeco o projektu DT4DL:
»V okviru projekta bomo nagovorili interne in eksterne procese kot tudi kupce, saj se bo zmanjšala izrabo časa in napake v fazi obdelave naročil, kupci pa bodo imeli jasnejši pregled nad statusom njihovega naročila v realnem času. Z naprednimi odločevalskimi sistemi bo proces stroškovno učinkovitejši, kar se bo poznalo na optimizaciji stroškov.« 

Za več informacij o Iskraemecu obiščite www.iskraemeco.com

Kontakt za medije: Smilja Dolgan Paternoster, Smilja.DolganPaternoster@iskraemeco.com

GL Charge o projektu DT4DL:
»Naše poslanstvo je zagotoviti inovativne, zanesljive rešitve za polnjenje električnih vozil, obenem pa uporabnikom naših produktov zagotoviti kar najboljšo izkušnjo pri prehodu na e-mobilnost. Pri izdelavi visokokakovostnih polnilnic za električna vozila uporabljamo najsodobnejšo tehnologijo in inovacije ter tako pomagamo polniti pot v trajnostno prihodnost. Projekt nam bo omogočil delo izven naših okvirjev in posledično omogočil višjo stopnjo kompetence pri razvoju ter proizvodnji produktov.«

Za več informacij o podjetju obiščite www.glcharge.com

Kontakt za medije: Vid Vidic, vid.vidic@glcharge.com

AAD o projektu DT4DL:
»Strategija podjetja ADD je biti butično a tehnološko visoko napredno podjetje, specializirano za področja povezovanja, shranjevanja, analiziranja in varovanja podatkov. S ciljem graditi na strategiji našega podjetja je ključno poiskati vire financiranja za razvoj, saj s tem lahko pospešimo digitalizacijo ne le našega podjetja, pač pa širšega dela gospodarstva, saj so naše rešitve na voljo za različne industrije. ADD s podjetjem Iskraemeco sodeluje že več let in skupaj imamo številne sinergije in izkušnje z medsebojnim sodelovanjem. Za sodelovane v konzorciju smo se odločili, saj
smo tako pridobili kompetentne partnerje, zmogljivosti in možnosti za nadaljnji razvoj tako vodilnega partnerja, kot našega podjetja.«

Več informacij na www.add.si ali na Linkedin spletni strani.

Kontakt za medije: Taja Šerjak, taja.serjak@add.si,

Iskra AMS o projektu DT4DL:
»Iskra AMS je kakovostni proizvajalec merilne opreme, montažnih linij, avtomatizirane strojne opreme in ponudnik storitev vzdrževanja ter selitev in montaže industrijske opreme. Z vključitvijo v projekt bomo pridobili dodatna znanja in bistveno dvignili nivo digitalne kulture v podjetju.«

Za več informacij o podjetju obiščite www.iskra-ams.si

Kontakt za medije: Ferdinand Žefran, ferdinand.zefran@iskra-ams.si

3 Projekt o projektu DT4DL:
»Družba 3 Projekt je usmerjena v povečevanje produktivnosti in učinkovitosti v proizvodnji in logistiki. Družba ima lastno patentirano metodologijo in aplikativno rešitev 5∆, ki je usmerjena v prepoznavo aktivnosti, ki ne dodajajo vrednosti, v nadaljevanju pa s skupnimi aktivnostmi tudi ureditev procesa. Aplikativna rešitev temelji na xls. V okviru projekta se bo razvila oblačna rešitev, ki bo omogočala izvedbo storitev družbe 3 Projekt na pomembno višji ravni, hkrati pa bo aplikacija
predana v trajno uporabo tudi družbi Iskraemeco.«

Za več informacij o podjetju obiščite www.3projekt.si

Kontakt za medije: Igor Žula, igor.zula@3projekt.si

Q-Mins o projektu DT4DL:
»Poslanstvo podjetja je trajnostna skrb za ekonomsko učinkovito proizvodnjo ter odgovorno zagotavljanje kakovostnih izdelkov po meri kupca. Razvijamo celovite rešitve na področju 3D tiskanja prototipov, krepimo dolgoročna partnerstva in se vključujemo v krožno gospodarstvo. S tem projektom pa bomo pridobili še na učinkovitejši izmenjavi podatkov, za optimalnejše načrtovanje nabave in dobave.«

Za več informacij o podjetju obiščite: www.qmins.si

Kontakt za medije: Matej Ribič

Financira Evropska unija – NextGeneration EU.

Trajanje projekta

4/2022 – 3/2024

Skupna vrednost projekta

5.420.000 €

Vrednost sofinanciranja

1.660.000 €

Plakat projekta