Energetska učinkovitost v podjetju

Sistematičen pristop k zagotavljanju energetske učinkovitosti  v podjetju pomeni zavezanost lastnikov, vodilnih in zaposlenih v podjetju, da stalno stremijo k zmanjšanju porabe energije na enoto proizvoda/ storitve, na zmanjševanju stroškov, ki jih podjetje plačuje za različne energente in za uvajanje ekološko prijaznih tehnologij in obnovljivih virov energije.

Sistematičen pristop zajema analizo energetskega stanja v podjetju, popis porabnikov energentov, popis sedanjih energetskih tehnologij, definiranje možnih energetsko učinkovitih ukrepov in projektov in izdelava akcijskega plana izvedbe (časovno) in z opredeljenimi finančnimi viri.

Dodatno, sistematičen pristop pomni še:

Izdelava energetske strategije, oblikovanje ciljev na energetiki, oblikovanje sistema monitoringa, pridobitev standarda ISO 50001.

 

Lastnosti:

 • Oblikovanje strateških smernic na področju energetike in energetske učinkovitosti in uskladitev z razvojnimi aktivnostmi in investicijskimi vlaganji
 • Vzpostavitev učinkovite funkcije energetskega nadzora
 • Vzpostavitev učinkovite nabavne funkcije energentov in krepitev partnerskega odnosa z dobavitelji
 • Vzpostavitev ukrepov za zagotavljanje energetske učinkovitosti na dolgi in kratki rok
 • Opredelitev projektov za zagotavljanje energetske učinkovitosti
 • Vzpostavitev ustrezne notranje klime z zavedanjem o pomenu energetskih prihrankov, zmanjševanju stroškov, uporabi novih tehnologij in uporabi obnovljivih virov energije.

Koristi:

 • Zmanjševanje stroškov za energetiko podjetja
 • Zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in drugih onasneževalcev
 • Zmanjšanje porabe energije za proizvodnjo proizvodov ali za izvajanje storitev
 • Izboljševanje učinkovitosti sedanjih energetskih sistemov
 • Izboljševanje stopnje  inovativnosti in vzpostavljen sistem stalnih izboljšav tudi na področju energetike
 • Ureditev kazalnikov
 • Višji nivo zavedanja zaposlenih in vodstva o vplivu energetike na ekologijo, stroške, prihranke