Pomoč pri izvedbi razpisov

V podjetju 3 projekt vam pomagamo pri pridobivanju sredstev iz skladov Evropske unije.

Nudimo vam  naslednje storitve:

  • svetovanje pri oblikovanju finančne konstrukcije s finančnimi viri, primernimi za vaše poslovne vsebine,
  • priprava investicijske in druge dokumentacije (študije, okoljska poročila, soglasja, dovoljenja, ipd.) za projekt,
  • analiza stroškov in koristi, druge finančno ekonomske analize,
  • priprava vlog za prijave na javne razpise,
  • spremljanje izvajanja aktivnosti in poročanje o projektu,
  • priprava in oddajanje zahtevkov za izplačila dodeljenih nepovratnih virov financiranja,
  • celovito svetovanje s področja priprave in vodenja Evropskih projektov,
  • podlage za pridobivanje kreditov, drugih zasebnih povratnih virov financiranja,
  • svetovanje na področju javno zasebnega partnerstva ter
  • druge analize, poročila, dokazila.

 

Dolgoletne izkušnje, veliko število zaključenih projektov ter zadovoljne stranke so zagotovilo za naš in vaš uspeh.