Celovita digitalna preobrazba podjetja

Funkcija:

Digitalno preobrazbo lahko definiramo kot integracijo digitalne tehnologije v vsa področja poslovanja in, ki ima za rezultat temeljito spremembo v načinu poslovanja podjetja in predstavlja vrednost za stranke podjetja. Gre za proces premika organizacije od starega pristopa k novim načinom dela in razmišljanja z uporabo digitalnih, socialnih, mobilnih in drugih nastajajočih tehnologij.

Ključna naloga je, kako preobraziti podjetje celovito. Za uspešno preobrazbo je potrebno  ubrati celovite pristope pri uporabi digitalne tehnologije, pri optimiranju poslovnih modelov in poslovnih procesov, vse s ciljem, da bi bila uporabniška izkušnja kar se da dobra in uspešna.

Lastnosti:

 • „One stop shop“ za podjetja
 • Celovit projektni pristop
 • Posnetek stanja in analiza
 • Celovit posnetek  stanja z vidika poslovanja
 • Celovit posnetek stanja z vidika digitalne podpore
 • Izvedba digitalne transformacije
 • Priprava strategije digitalne transformacije
 • Priprava razpisne dokumentacije
 • Podpora pri izboru rešitve
 • Podpora pri sklenitvi pogodbe
 • Sodelovanje pri uvajanju rešitev
 • Funkcijska specifikacija
 • Vodenje projekta

Koristi:

Digitalna preobrazba je v prvi vrsti prilagajanje. Prilagajanje pa pomeni pridobivanje konkurenčne prednosti na trgu in dolgoročno preživetje.

Z digitalno preobrazbo podjetja lahko kakovostno zapolnijo vrzel med tistim, dar današnji digitalni kupci že pričakujejo in tistim, kar današnja analogna podjetja dejansko ponujajo. Bistvo je v novih inovativnih poslovnih modelih.

Vpliv na:

 • Splošno delovanje družbe, kakovostno preživetje, osvajanje novih poslovnih modelov in posredno vpliv na dobiček.
 • Nenehno povečevanje konkurenčne prednosti
 • Zapolnjevanje vrzeli med tem, kar kupci pričakujejo in kar podjetja lahko nudijo.
 • Zadovoljstvo zaposlenih.