5 ∆® – Izboljševanje produktivnosti in učinkovitosti v proizvodnji

Tehnika “5∆ Analiza in optimizacija delovnih procesov” je ena izmed ključnih tehnik na področju stalnega napredka.

S pomočjo uporabe projektnega pristopa, izboljševanja in vključevanja inovativne dejavnosti, vzpostavitve merjenja in spremljanje napredka, sistema prepoznavanja dela, ki dodaja vrednost in vizualizacije učinkov se poveča učinkovitost proizvodnje in logistike.

Metoda se uporablja ob uvedbi konceptov »LEAN MANUFACTURING« in »WORLD CLASS MANUFACTURING«.

Metoda smiselno združuje različne lastne in druge, že znane metodologije:

 • 5 S;
 • Analiza delovnih operacij in prepoznavanje dela, ki dodaja vrednost;
 • Kaizen;
 • Spremljanje dogovorjenih rokov, rezultatov;
 • Analiza in ureditev oskrbe;
 • Polivalenca;
 • 7 (8) izgub;
 • kadar pa se v posnetku stanja izkaže potreba po vključevanju drugih ukrepov, smiselno vključujemo tudi te.

Koristi z uvedbo tehnike so sledeči:

 • Izboljševanje produktivnosti v proizvodnji
 • Izboljševanje kakovosti proizvodnje
 • Izboljševanje učinkovitosti logistike
 • Izboljševanje stopnje  inovativnosti in vzpostavljen sistem stalnih izboljšav
 • Ureditev kazalnikov
 • Vzpostavitev reda