Predstavitev podjetja 3 PROJEKT

Ključni produkti / storitve

3 projekt - storitve

Našo vizijo gradimo na profesionalnem odnosu do naročnika, ki temelji na vključevanju projektnega managementa, pripravljenosti na delitev tveganja pri zagotavljanju rezultatov, poštenem odnosu in odprtem, enostavnem komuniciranju na vseh nivojih ter smiselnem vključevanju različnih metod (FMEA, Poka Yoke, 5S, 5W, 8D, itd) v naše delo.

Urejanje podjetij po konceptih »World Class Manufacturing« in »Lean Manufacturing« je naša osnovna usmeritev. V ta namen, se neprestano usposabljamo in izobražujemo. Predvsem pa se povezujemo z zunanjimi sodelavci, ki delijo našo vizijo in v strokovnem smislu predstavljajo avtoriteto na izbranem področju svetovanja.

Naša vizija

»Postati prva izbira na področju izboljševanja produktivnosti v proizvodnji in logistiki!«

Naše poslanstvo

Celovito izboljševanje delovanja podjetij.

Po sodelovanju z nami bo/je podjetje boljše. Sodelavci bodo/so bolj motivirani za delo in bolj pripravljeni izboljševati lastne postopke in produkte, stroški slabe kakovosti bodo/so nižji, procesi vitkejši in delovna produktivnost višja.

Kratka predstavitev

Izboljšujemo učinkovitost ključnih poslovnih funkcij in podjetja kot celote. Ključna področja so proizvodnja in logistika z vsemi mejnimi procesi. Področja poznamo in znamo stvari narediti, ne zgolj povedati!

Ključni trg je industrija v celotni regiji centralne in južne Evrope. Ključni produkti so usmerjeni v izboljševanje dodane vrednosti podjetij preko izboljševanja inovativnosti, produktivnosti dela, učinkovitosti in organiziranosti.

Profesionalen odnos, projektni management, delitev tveganja pri zagotavljanju rezultatov, pošten odnos in sposobnost odprtega in enostavnega komuniciranja na vseh nivojih so devize, ki krasijo naše delo.

Osnova za uspešno in učinkovito delovanje podjetja in/ali projektov je predvsem tesna povezava sistema vodenja, organizacije, tehnoloških procesov, načina dela in kakovosti delovanja informacijskega sistema! Vsaka sprememba posameznega elementa mora upoštevati tudi vplive preostalih. S tem zavedanjem upravljamo naše projekte!

Za projekte se po potrebi potrudimo tudi pri pridobivanju nepovratnih sredstev, če to omogočajo aktualni razpisi!

Odlični smo v usmerjenem – ciljnem povezovanju.

Obljubljenega en posameznik ne more zagotoviti. Zavedamo se, da je prva karta za kakovost delovanja uspešen izvedbeni team.  Ne želimo biti v situaciji, ko moramo z delom najprej zaposliti svoje zaposlence in šele nato iskati zunanje izvajalce, ki bi bili za posamezne projekte morda primernejši.

Naša deviza je timsko delo, ki je ciljno usmerjeno v pričakovane rezultate, pri tem pa posamezna področja pokrivajo najboljši.

3 PROJEKT bo zagotovil enoten pristop, enotno delovanje in enotno obvladovanje ciljev.

Projektov, ki za katere ne moremo jamčiti kakovostne realizacije, ne sprejemamo.

Slogan podjetja je:

V projekte CELOVITO in ODGOVORNO!

Vrednote podjetja

Osredotočenost in delovanje v korist naročnika

Potrebe naročnika so vedno na prvem mestu. Izzive, ki nam jih je le-ta zaupal v reševanje rešujemo strokovno in na podlagi dejstev. Svoje storitve nenehno prilagajamo sedanjim in prihodnjim potrebam naših naročnikov. Lastno znanje, neomadeževan ugled in gradnja dolgoročnih partnerskih odnosov z naročniki na temelju odprte komunikacije in zaupanja nam ob dolgoletni tradiciji omogoča uspešen razvoj rešitev za naše naročnike.

To nam omogoča, da dosežemo in presežemo dogovorjene cilje.

Zadovoljevanje potreb naročnika na temelju vztrajnosti, kakovosti, odzivnosti in prilagodljivosti

Ko nas naročnik potrebuje se vedno hitro odzovemo. Potrebe naročnika nam predstavljajo izziv in motivacijo za delo. Medsebojno zaupanje in prilagajanje potrebam naročnika nam omogoča,  da na eni strani z naročniki delimo tveganje za uspeh in na drugi strani najdemo najboljšo ekonomsko rešitev.

Delo vedno opravimo kakovostno. Na temelju vztrajnosti izpolnimo dane obljube.

Zavezanost stroki

Rešitve, ki jih predlagamo so strokovne, cenjene in iskane pri naših naročnikih. Temeljijo na strokovnih smernicah in znanju, ki ga v podjetju nenehno nadgrajujemo, saj se zavedamo, da le ustrezen nivo znanja zagotavlja kvalitetne storitve in izpolnjuje pričakovanja naročnikov.

Zavedamo se, da nadgrajevanje lastnega znanja omogoča našo osebnostno rast s tem pa se izboljšujejo tudi naše storitve. Znanje in izkušnje smo pripravljeni deliti z drugimi.

Odgovornost do delodajalca in sodelavcev

Ponosni smo, da smo pri svojem delu neodvisni in strokovni. Svoje delovne naloge vedno opravimo v zahtevanem času. Razumevanje avtoritete in izkazovanje spoštovanja do vseh deležnikov nam omogoča, da upravičujemo zaupanje naročnikov, nadrejenih in sodelavcev v nas.

Naše delo temelji na timskem delu in odprti komunikaciji, ki sta ključ uspeha. Vedno strmimo k njima in se izogibamo dejanj, ki bi predstavljale ovire za le-te. Ko je potrebna pomoč si sodelavci medsebojno pomagamo.

Vedno delujemo transparentno in ostajamo profesionalni. Zaupne podatke varujemo v vsakem trenutku ne glede na okoliščine. Zavedamo se, da je naša integriteta naš obraz. S skrbjo za ugled in integriteto podjetja ter njegovo tradicijo zavračamo kakršnekoli sporne prakse.

Rezultati našega dela predstavljajo mene in sodelavce, zato vedno strmimo k optimalnemu rezultatu.

Družbena odgovornost za boljši jutri

Razumemo, da je področje družbene odgovornosti v podjetju zelo pomembno in jo sprejemamo z odprtimi rokami. Na klic dolžnosti se z veseljem odzovemo. Čas in dejanja, ki jih namenjamo družbeni odgovornosti nas zadovoljujemo in izpopolnjujejo. K večji družbeni odgovornosti spodbujam tudi preostale saj sem ponosen na svojo družbeno odgovornost.