Podjetje 3 Projekt

Izboljšujemo učinkovitost ključnih poslovnih funkcij in podjetja kot celote. Ključna področja so proizvodnja in logistika z vsemi mejnimi procesi. Področja poznamo in znamo stvari narediti, ne zgolj povedati! Profesionalen odnos, projektni management, delitev tveganja pri zagotavljanju rezultatov, pošten odnos in sposobnost odprtega in enostavnega komuniciranja na vseh nivojih so devize, ki krasijo naše delo.

Naše storitve:

Celovito izboljševanje logističnih procesov

Logistika je dejavnost, ki se ukvarja z upravljanjem toka materialov od virov do porabnikov tako znotraj kot med podjetji. Logistika zajema fizični tok materiala in tok informacij od dobavitelja, preko proizvajalca in trgovca do potrošnika…

Preberite več » 

5∆® – Izboljševanje produktivnosti v proizvodnji

S pomočjo uporabe projektnega pristopa, izboljševanja in vključevanja inovativne dejavnosti, vzpostavitve merjenja in spremljanje napredka, sistema prepoznavanja dela, ki dodaja vrednost se poveča učinkovitost…

Preberite več » 

Energetska učinkovitost v podjetju

Sistematičen pristop zajema analizo energetskega stanja v podjetju, popis porabnikov energentov, popis sedanjih energetskih tehnologij, definiranje možnih energetsko učinkovitih ukrepov in projektov in izdelava akcijskega…

Preberite več »

Kadrovska prestruktura, sistem nagrajevanja

Ukrepi temeljijo na vodstvenih kompetencah in potrebah, ki izhajajo iz panoge in poslovanja družbe in vključuje nadgradnjo ali vzpostavitev sistema nagrajevanja, usposabljanja zaposlenih, ključnih indikatorjev družbe in ukrepov…

Preberite več »

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost