Celovito izboljševanje logističnih procesov

Logistika je dejavnost, ki se ukvarja z upravljanjem toka materialov od virov do porabnikov tako znotraj kot med podjetji. Logistika zajema fizični tok materiala in tok informacij od dobavitelja, preko proizvajalca in trgovca do končnega potrošnika in pomeni prostorske spremembe, poleg tega pa tudi skladiščenje (premagovanje časa). Cilj logistike je zagotoviti prave dobrine in storitve, na pravem mestu ob pravem času, količini in kakovosti, z najnižjimi stroški in vplivi na okolje, skladno s sklenjeno pogodbo.

Logistika lahko zajema vse procese v podjetju: napovedovanje, povpraševanja, nabava, načrtovanje potreb, načrtovanje proizvodnje, materialno poslovanje, skladiščenje, manipuliranje z materiali, embaliranje, komisioniranje, zaloge končnih izdelkov, fizična distribucija, načrtovanje distribucije, naročila, transport, prodajne storitve, poprodaje storitve ipd.

Podjetje 3 projekt svetuje pri sistematični in celoviti ureditvi logistike (strategija, procesi, lay out, tehnologija, sistemizacija in organizacija) tako, da bodo povezani procesi bolj učinkoviti, delež logističnih stroškov pa bo glede na skupno realizacijo / skupno nabavno vrednost nižji.

Izvedemo celovit projektni pristop, ki vključuje analizo logistike (interna logistika, hramba, transport) z vidika:

 • Organizacije in upravljanja logistike
 • Logističnih procesov
 • Mejnih procesov
 • Tehnoloških in informacijskih rešitev
 • Logistične / distribucijske mreže

V nadaljevanju priprava in uvedba:

 • Izboljšanih logističnih procesov
 • Nove sistemizacije in reorganizacija organizacijskega modela logistike
 • Ključnih logističnih indikatorjev poslovanja
 • Novih informacijskih rešitev
 • Idejnih zasnov Lay-Outov in tehnologij
 • Zunanjega izvajanja logistike (»outsourcing« logistike)

Koristi pri optimizaciji logističnih procesov so:

 • Nižji delež logističnih stroškov v skupni realizaciji
 • Višja produktivnost proizvodnje kot posledica boljše oskrbe
 • Višja produktivnost in učinkovitost logistike