Flexibilna proizvodnja

Funkcija:

Sistematična priprava vseh poslovnih funkcij tako, da bodo omogočila visoko stopnjo reaktivnosti in fleksibilnosti v proizvodnjo z minimalnimi časi od naročila do realizacije ob pogojih, ki jih zahtevajo nizke serije.

Lastnosti:

 • Oblikovanje strateških smernic in uskladitev razvojnih aktivnosti in investicijskih vlaganj
 • Vzpostavitev učinkovite funkcije operativne priprave proizvodnje in izboljšanje sistema planiranja
 • Vzpostavitev učinkovite nabavne funkcije in krepitev partnerskega odnosa z dobavitelji
 • Vzpostavitev učinkovite prodajne funkcije in krepitev partnerskega odnosa s kupci
 • Vzpostavitev učinkovitega in usmerjenega procesa razvoja
 • Krepitev razvojnih znanj v smeri strateških smernic in temu primeren razvoj kompetenc
 • Vzpostavitev dinamične proizvodnje, neodvisne od velikosti serij s pomočjo celične proizvodnje
 • Nadgradnja polivalence zaposlenih v proizvodnji z vključeno funkcijo avtokontrole

Koristi:

 • Smiselno uvedene različne metodologije 8D, FMEA, Poka YOKE, 5 ZAKAJ, ISHIKAWA, SMTP, VSM
 • Visoka konkurenčnost podjetja tudi v sistemu malih serij
 • Višja produktivnost proizvodnje / višja efektiva
 • Boljša kakovost in nižji stroški zagotavljanja kakovosti
 • Fleksibilni / dinamični razvojni timi => učinkovit razvoj in tpp
 • Nižji stroški nabave
 • Boljše sodelovanje z dobavitelji in izgradnja SOV
 • Sistematično obvladovanje prodajnih trgov in ciljnih kupcev

Vklj. posl. funkcije:

 • Prodaja/trženje
 • Razvoj
 • Proizvodnja
 • Nabava
 • Logistika
 • Vzdrževanje
 • Kadri
 • Upravljanje družbe
 • Ekonomika in kontroling