DIGITALNA REŠITEV 5Δ ZA UČINKOVITOST IN PRODUKTIVNOST V PROIZVODNIH PROCESIH IN PODPORO AVTOMATIZACIJI

V okviru projekta DT4DL: Digital Twin for Digital Lean smo v sodelovanju in za potrebe 3 Projekt d.o.o. in Iskraemeco d.d. razvili ter implementirali digitalno rešitev 5Δ.

Digitalna rešitev 5Δ je namenjena povečevanju produktivnosti in učinkovitosti v proizvodnih procesih ter širše, s ciljem podpore področjem avtomatizacije in digitalizacije!. Rešitev temelji na s strani 3 Projekt d.o.o. patentirani in v praksi dokazani metodologiji 5Δ.

Funkcionalnosti digitalne rešitve 5Δ pokrivajo širok nabor področij od enotnega in celovitega vodenja  projektov do osrednjega modula 5Δ analiza, ki predstavlja osrednjo funkcionalnost za povečevanje produktivnosti in učinkovitosti ter podporo avtomatizaciji v proizvodnji.

Digitalna rešitev 5Δ podpira prizadevanja in usmeritev Iskraemeco d.d. in 3 Projekt d.o.o., k nenehnim izboljšavam proizvodnih procesov s ciljem povečevanja lastne produktivnosti in učinkovitosti ter tako tudi podpira napore obeh podjetij za povečevanje lastne energetske učinkovitosti s ciljem zmanjševanja ogljičnega odtisa

Digitalna rešitev 5Δ v praksi podpira strateške cilje obeh partnerjev in podpira njun nadaljnji razvoj ter podpira njune konkurenčne prednosti za doseganje višje dodane vrednosti v očeh kupcev!. 

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost