Vizija in poslanstvo

images

Slovensko gospodarstvo ima rezerve. Prenizka dodana vrednost nas opozarja, da premalo pozornosti posvečamo inovacijam v organizacijskem in procesnem smislu na eni strani in na drugi strani pa učinkovitosti v poslovanju s poudarkom na produktivnosti dela.

Vedno manjše serije, negativen odnos do zunanjega izvajanja (outsourcinga), rezerve v poznavanju projektnega managementa, slabše izkoriščanje in vključevanje znanja zaposlenih in rezerve v organiziranosti, gospodarsko okolje dodatno poslabšujejo.

Prostor za svetovanje je v gospodarskem okolju precej zaprt. Ključni razlogi so predvsem v tradicionalnem krčenju sredstev za zunanje svetovanje, prepričanju, da zunanja pomoč pomeni nezaupanje v lastno znanje in nepripravljenost zunanjih svetovalcev na delitev tveganja, pa svetovalno dejavnost še otežuje.

 

Ob tem zavedanju gradimo svoje poslanstvo. Želimo biti drugačni.

Našo vizijo gradimo na profesionalnem odnosu do naročnika, ki temelji na vključevanju projektnega managementa, pripravljenosti na delitev tveganja pri zagotavljanju rezultatov, poštenem odnosu in odprtem, enostavnem komuniciranju na vseh nivojih ter smiselnem vključevanju različnih metod (FMEA, Poka Yoke, 5S, 5W, 8D, itd) v naše delo.
Tak način dela je deviza, ki krasi naše delo.

V ta namen se neprestano usposabljamo in izobražujemo. Predvsem pa se povezujemo z zunanjimi sodelavci, ki delijo našo vizijo in v strokovnem smislu predstavljajo avtoriteto na izbranem področju svetovanja.

Naša vizija

»Postati prva izbira na področju izboljševanja produktivnosti v proizvodnji in logistiki!«

 

Naše poslanstvo

Celovito izboljševanje delovanja podjetij.

Po sodelovanju z nami je podjetje boljše. Sodelavci so bolj motivirani za delo in bolj pripravljeni izboljševati lastne postopke in produkte, stroški slabe kakovosti so nižji, procesi so vitkejši, delovna produktivnost je višja.