Svetovalci / partnerji

IGOR ŽULA

imagesje direktor in lastnik podjetja 3 Projekt d.o.o. Verjame v ljudi, v njihove sposobnosti in željo, da stvari premikajo na boljše. Vsi njegovi projekti temeljijo na tem prepričanju, zato je jedro delovanja maksimalna vključenost zaposlenih na vseh nivojih podjetij.

Deluje kot izrazito ciljno usmerjen poslovni svetovalec in je odličen poznavalec proizvodnih in logističnih sistemov, saj je v industriji neposredno prisoten že od začetka kariere. Je izkušen projektni vodja, poznavalec informacijskih sistemov, organizacijskih modelov in metodologij za stalno izboljševanje poslovnih procesov.

Znanje in izkušnje, ki si jih je pridobil pri projektih prenove poslovnih procesov, 20 ključev, pospeševanja napredka, implementacij različnih informacijskih rešitev in drugih projektih poslovne narave je združil v lastno metodo 5 Δ®, s katero danes uspešno spreminja podjetja na boljše.

Sodeluje na različnih poslovnih, evropskih in regijskih projektih. Je pogost predavatelj na poslovnih seminarjih, delavnicah in okroglih mizah. Hkrati je predsednik Slovenskega logističnega združenja in gostujoči strokovnjak na fakulteti za logistiko.

Franci PUŠENJAK,

pusenjakdeluje kot poslovni svetovalec in ima več kot 35 letne izkušnje na področju svetovanja in načrtovanja novih procesov v podjetjih. Je lastnik in direktor lastnega svetovalnega podjetja LOMA consulting d.o.o. Ljubljana. Sodeloval je v izgradnji številnih logističnih centrov doma in v tujini, kot specialist za organizacijo, optimizacijo procesov in stalni napredek.

Preučeval je različne organizacijske modele v praksi in teoriji in jih tudi uspešno uvedel v poslovne sisteme mnogih slovenskih podjetij. Poleg logistike se ukvarja s procesi nabave, trženja in proizvodnje. Ti procesi v vsakem podjetju spadajo med zahtevnejše, kompleksne in stroškovno občutljive.

Osnova pristopa je LEAN koncept, sicer pa gradnja in izboljševanje poslovnih procesov terja inovativne zamisli in pristope, ki jih je avtor vgrajeval v mnoge projekte slovenskih podjetij. Znanje je pridobival v odličnih interdisciplinarnih timih ter preko povzemanja najboljše prakse v razvitih poslovnih okoljih Evrope in ZDA. Je član zbornice za management consulting, Ljubljana, slovenskega logističnega združenja in še nekaterih strokovnih asociacij v Sloveniji! Franci je višješolski predavatelj, svoje izkušnje pa prenaša na druge tudi na mnogih seminarjih, posvetih in izobraževalnih dogodkih doma in v tujini.

Mag. Matjaž MAROVT 

fotka mojaje ustanovitelj in direktor svetovalnega podjetja MJ Marovt poslovno svetovanje in managing partner podjetja Cirtuo GmbH. Pred tem je bil ​direktor Tehnične direkcije v Adrii Mobil, član uprave delniške družbe Prevent Global, še prej pa je bil vrsto let na vodstvenih funkcijah v Gorenju kot direktor kakovosti, direktor programa in izvršni direktor za nabavo in logistiko.

Kot predavatelj predvsem s področja nabave, logistike in razvoja sodeluje z mnogimi slovenskimi podjetji in inštitucijami. Dolga leta je sodeloval z SIQ kot vodilni presojevalec sistemov kakovosti. Po poklicu je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike.

Magisterij s področja poslovne odličnosti je opravil na Sheffield Business School v okviru Sheffiled Hallam University, za magistersko delo je bil nominiran za nagrado EFQM. Kot soavtor je sodeloval pri nastajanju knjige Branka Žibrata Strateška nabava.

​www.mjmarovt.com  www.cirtuo.com 

Grega KOSTANJŠEK, 

grega kostajnsekmag. inž. log. deluje kot svetovalec na področju stalnih izboljšav. Večina izkušenj, ki jih je osvojil v svoji karieri izhaja iz avtomobilske industrije in iz lesne industrije. Specializiran je za področje proizvodnje, kjer je zadnja leta v različnih podjetjih implementiral metode kontinuiranih izboljšav – 5S, ergonomija, normiranje, kaizen, poka-yoke, itd.

Poleg proizvodnih izboljšav, se v podjetjih ukvarja tudi z optimiranjem ostalih poslovnih procesov. Izobraževanje je opravljal na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru. Diplomsko delo je napisal v okviru praktične projektne naloge v podjetju TPV d.d., medtem ko je pri magistrskem delu raziskoval vpliv oskrbe delovnih mest na proizvodno produktivnost v podjetjih Adria Dom d.o.o., Podgorje d.o.o. in Adria Mobil d.o.o. V veliko čast mu je, da je bilo njegovo magistrsko delo s strani Fakultete za Logistiko nagrajeno, in sicer kot najboljše magistrsko delo v študijskem letu 2014/2015. Na svoji poti se redno udeležuje izobraževanj in delavnic vitke proizvodnje, logistike ter timskega dela.

Dobro se znajde z računalniškimi aplikacijami, kjer je med drugim uspešno opravil izpit za zahtevne uporabnike okolja MS Excel, v katerem je nadgradil »Program za optimizacijo delovnih mest, ki nam omogoča merjene izgub, vzroke nastalih izgub ter možnosti izboljšav«. Grega je oseba, ki se zna povezati z ljudmi, svojo prednost pa vidi predvsem v sistemskem razmišljanju in povezovanju delcev v smiselno celoto iz katere je mogoče nadaljnje izboljševanje trenutnega stanja.

Tadej Pojbič

pojbicInženir Logistike je 22 letne izkušnje nabiral v različnih podjetjih od referenta do člana uprave in direktorja podjetja.

Od leta 2013 direktor podjetja OPTILOG d.o.o., kot svetovalec za področje Oskrbovalnih verig, logistike, optimizacije ter prenove vseh vrst procesov kot tudi avtomatizacije skladiščnih procesov. Istočasno tudi uradni svetovalec EBRD-ja in član nadzornega sveta Adrie Airways.

Od leta 2008-2013 Direktor logistike in kasneje izvršni direktor za Logistiko in Nabavo v Engrotuš d.d. Leta 2010 skupaj z ekipo zaključil avtomatizacijo logističnih procesov v centralnem skladišču Engrotuša d.d., kar še danes zagotavlja Engrotuš-u optimalne stroške na enoto pripravljenega in dostavljenega blaga, za kar je leta 2012 prejel nagrado Logist leta s strani Slovenskega Logističnega Združenja.

2002-2005 v podjetju Maersk Adria, kot komercialni direktor za področje Slovenije,Hrvaške ter Bosne in Hercegovine, odgovoren za razvoj trgov in povezavo feeder ladij z matičnimi pristnišči. 

Leta 2005-2008 postal duirektor podjetja Maersk Logistics d.o.o. za celotno regijo balkana, kjer je bil odgovoren za prodajo storitev in nadgradnjo logističnih procesov za obstoječe globalne stranke, pridobivanje novih, kot tudi podporna funkcija Maersk Line. Leta 2006 ustanovil Maersk Logistics doo na Hrvaškem za pokrivanje Hrvaškega in Bosanskega trga. 2007 zagotovil prve direktne zbirne linije za luko Koper iz 42 različnih luk na dalnjem vzhodu. 

Poklicno pot začel 1993-2002 na Intereuropi d.d., Filiala Brnik, kjer je kot referent za avio pošiljke skrbel za prevzem in odpremo pošiljk. Leta 1996 napredoval v Filialo Ljubljana kot vodja izvoznega referata, samostojni organizator transporta in kasneje kot vodja Izvoznega oddelka.

Robert Biček

robert bicekIma dolgoletne izkušnje s področja vodenja, nadzora in upravljanja podjetij, predvsem s področja logistike. Od leta 2014 je upravitelj v insolvenčnih postopkih ter član upravnega odbora Slovenskega logističnega združenja.

V obdobju 2011-2015 je bil zaposlen v družbi Slovenski državni holding, d.d., zadolžen za upravljanje naložb s področja transporta, energetike, financ in družb v težavah. Pred tem je bil predsednik uprave logističnega holdinga ACK, d.d., ki je združeval logistične storitve prevoza malih pošiljk (TNT), letalskega transporta, zbirnih pošiljk (DACHSER), skladiščenja, prevoza po železnici (Fersped, d.d.), pomorske agencije in špedicije (Adria cargo Koper, d.o.o.) ter prevoza blaga z lastnimi ladjami.

V predhodnem obdobju se je ukvarjal predvsem z analiziranjem in vrednotenjem podjetij, ki so se lastninsko preoblikovala. Vzpostavljeni sistem informacij, ki so bile pomembne za odločanje o nakupih podjetij je omogočil oblikovanje enega najboljših potrfeljev naložb v Republiki Sloveniji.

Ima bogate izkušnje s področja financ, ekonomike, kontrolinga, računovodstva, prodaje, organizacije in informatizacije poslovanja, tržne strategije, kot tudi drugih poslovodnih funkcij (človeški viri, upravljanje podjetij, poznavanja predpisov povezanih s poslovanjem), ki so nujna za celovito poslovanje v vsaki sodobno upravljani družbi.

Največji uspeh podjetja je ustvariti kakovosten in motiviran tim, ki raste na lastnih uspehih in svoje člane neprestano spodbuja k izboljšavam. Vsakemu managerju je tako največji izziv how to handle things through people.