Vodenje s cilji

Sistematična povezava vseh OE v enako smer delovanja za isti strateški cilj.

Koristi metode:

 • Prevetritev ciljev
 • Ureditev procesa spremljanja
 • Izboljšanje učinkovitosti doseganja ciljev
 • Usklajeno delovanje vseh deležnikov v podjetju v isto smer!

Lastnosti:

 • Gradnja ciljev s Top Down pristopom (Strateški, Taktični, Operativni)
 • Ocenitev stopnje vpliva posameznega nadrejenega cilja
 • Natančna časovna opredelitev in sprotni nadzor doseganja ciljev

Vpliva na:

 • Realizacijo zastavljenih ciljev
 • Sistem vodenja
 • Sistem nagrajevanja
 • Učinkovit razvoj družbe 

Vključene poslovne funkcije:

 • Vrhnji management
 • Srednji management
 • Uprava
 • Vse PF
Igor Žula

Članstva:

Slovensko logistično združenje (predsednik);
Združenje za management consulting Slovenija;
Manager Klub Ptuj;
Rotary Club Kranj;
Razvojni svet gorenjske regije (podpredsednik);

Spletna stran: www.3projekt.si