Prenova poslovnih procesov

Celovita ureditev poslovnih procesov in prilagoditev dejanskim potreba poslovanja.

Koristi metode:

 • Uvedba procesov in podpora ob uvajanju
 • Svetovanje
 • So – vodenje
 • Vitki procesi po sistemu reinženiringa
 • Usklajeno vrednotenje dela 

Lastnosti:

 • Ocena potrebnih procesov s posebnim poudarkom na procesih brez dodane vrednosti
 • Oblikovanje ustreznih poslovnih procesov na vseh nivojih
 • Usklajene organizacijske strukture s procesi

Vpliva na:

 • Učinkovito izvajanje procesov,
 • LEAN procesi vodijo v nižanje stroškov
 • Optimalno število izvajalcev
 • Lažji in učinkovitejši nadzor procesov 

Vključene poslovne funkcije:

 • Uprava
 • Kadri
 • Vse PF
Igor Žula

Članstva:

Slovensko logistično združenje (predsednik);
Združenje za management consulting Slovenija;
Manager Klub Ptuj;
Rotary Club Kranj;
Razvojni svet gorenjske regije (podpredsednik);

Spletna stran: www.3projekt.si