Fleksibilna proizvodnja

Sistematična priprava vseh poslovnih funkcij tako, da bodo omogočila visoko stopnjo reaktivnosti in fleksibilnosti v proizvodnjo z minimalnimi časi od naročila do realizacije ob pogojih, ki jih zahtevajo nizke serije.

Koristi metode:

 • Visoka konkurenčnost podjetja tudi v sistemu malih serij
 • Višja produktivnost proizvodnje / višja efektiva
 • Boljša kakovost in nižji stroški zagotavljanja kakovosti
 • Fleksibilni / dinamični razvojni timi => učinkovit razvoj in tpp
 • Nižji stroški nabave
 • Boljše sodelovanje z dobavitelji in izgradnja SOV
 • Sistematično obvladovanje prodajnih trgov in ciljnih kupcev

Lastnosti

 • Oblikovanje strateških smernic in uskladitev razvojnih aktivnosti in investicijskih vlaganj
 • Vzpostavitev učinkovite nabavne funkcije in krepitev partnerskega odnosa z dobavitelji
 • Vzpostavitev učinkovite prodajne funkcije in krepitev partnerskega odnosa s kupci
 • Vzpostavitev učinkovitega in usmerjenega procesa razvoja
 • Krepitev razvojnih znanj v smeri strateških smernic in temu primeren razvoj kompetenc
 • Vzpostavitev dinamične proizvodnje, neodvisne od velikosti serij s pomočjo celične proizvodnje
 • Nadgradnja polivalence zaposlenih v proizvodnji z vključeno funkcijo avtokontrole (vgrajene kontrole??)
 • Smiselna uvedba metod za izboljševanje kakoovosti in produktivnosti (FMEA, 8D, Poka Yoke, Ishikawa, ipd.)

Vpliva na:

 • Fleksibilnost v proizvodnji
 • Fleksibilnost v logistiki
 • Učinkovitost razvoja
 • Odnosi z dobavitelji
 • Odnosi s kupci
 • Kakovost izdelkov
 • Kakovost postopkov-procesov
 • Tehnologijo
 • Optimalni Lay out

Vključene poslovne funkcije:

 • Prodaja/trženje
 • Razvoj
 • Proizvodnja
 • Nabava
 • Logistika
 • Vzdrževanje
 • Kadri
 • Upravljanje družbe
 • Ekonomika in kontroling

·  Smiselno uvedene različne metodologije 8D, FMEA, Poka YOKE, 5 ZAKAJ, ISHIKAWA

Igor Žula

Članstva:

Slovensko logistično združenje (predsednik);
Združenje za management consulting Slovenija;
Manager Klub Ptuj;
Rotary Club Kranj;
Razvojni svet gorenjske regije (podpredsednik);

Spletna stran: www.3projekt.si