gay street berlin auburn bedeutung smilie geile pferde pille danach mitten im eisprung kostenlos partner finden neue freunde singles in krefeld sonntag

Izboljševanje produktivnosti v proizvodnji

S pomočjo uporabe projektnega pristopa, izboljševanja in vključevanja inovativne dejavnosti, vzpostavitve merjenja in spremljanje napredka, sistema prepoznavanja dela, ki dodaja vrednost in vizualizacije učinkov se poveča učinkovitost proizvodnje in logistike.

Metoda se uporablja ob uvedbi konceptov »LEAN MANUFACTURING« in »WORLD CLASS MANUFACTURING«.

Metoda smiselno združuje različne lastne in druge, že znane metodologije:

 • 5 S;
 • Analiza delovnih operacij in prepoznavanje dela, ki dodaja vrednost;
 • Kaizen;
 • Spremljanje dogovorjenih rokov, rezultatov;
 • Analiza in ureditev oskrbe;
 • Polivalenca;
 • 7 (8) izgub;
 • kadar pa se v posnetku stanja izkaže potreba po vključevanju drugih ukrepov, smiselno vključujemo tudi te.

 

Koristi z uvedbo tehnike so sledeči:

 • Izboljševanje produktivnosti v proizvodnji
 • Izboljševanje kakovosti proizvodnje
 • Izboljševanje učinkovitosti logistike
 • Izboljševanje stopnje  inovativnosti in vzpostavljen sistem stalnih izboljšav
 • Ureditev kazalnikov
 • Vzpostavitev reda
Celovito izboljševanje logističnih procesov